piątek, 4 lipca 2014

Corvettes - to take or not to take?

Witam ponownie!
Dzisiaj przyjrzymy się korwetom.Teoretycznie są to już pełnoprawne okręty bojowe, jednak jak wynika z mojego doświadczenia, widuje się je rzadziej niż kanonierki!

Hello again!
Today we are going to take a look at corvettes. Theoretically there're normal warships, but according to my observations, there even less common than strikeboats!
Żywotność (vitality)
Korwety mają więcej punktów kadłuba niż jednostki zwiadowcze czy kanonierki. Są w stanie przyjąć salwę, czasem nawet dwie, jednak bardzo często wiąże się to z dużym ograniczeniem ich zdolności bojowych.

Corvettes have more HP than scouts or strikeboats. They can even take salvo or two before being destroyed, but it will drastically drop their combat value.

Uzbrojenie (armament)
W przeciwieństwie do kanonierek, te jednostki są nastawione na dłuższą walkę. Zamiast jednorazowego uzbrojenia na ich pokładach znajdziemy lasery (często drugiej klasy), co pozwala im na walkę bez martwienia się o amunicję.

In opposite to the strikeships, corvettes are focused on a longer fight. In place of one-use armament they're equiped with laser beams (often second class), which allows them to fight without worring about ammunition.

Napęd (thrust)
Siła ciągu zazwyczaj wynosi 6, co czyni korwety okrętami zwrotnymi i zdolnymi do szybkiej zmiany swojej prędkości, nawet podczas manewrów.

Thrust value of corvettes is often 6, which makes them fast and maneuverable ships.

Koszt (price)
Około 50/60 punktów - niedrogo jeżeli weźmiemy pod uwagę ich zdolności bojowe.

It is about 50/60 point - they're pretty cheap.

Zadania (role)
Korwety są skuteczne w walce z eskortowcami szczególnie z kanonierkami, innymi korwetami czy też fregatami. W ekstremalnych przypadkach mogą nawet zagrozić niszczycielom.
Dzięki swojej manewrowości, można spróbować przemycić je na tyły przeciwnika i wsiąść mu na rufę gdzie zdołamy zadać trochę darmowych uszkodzeń.
Oczywiście ich niska cena pozwala wziąć korwety w charakterze zapychacza, jednak warto rozważyć złożenie eskadry 2/3 okrętów tej klasy i spróbować okrążyć nimi przeciwnika.

Corvettes are good at fighting other escort crafts like strikeboats, other corvettes or frigates. Sometimes, they can even be a threat for a destroyers!
Thanks to they maneuverablity you can try to sneak them, so they will be able to fire at enemy back and make some losses.
Because of they cheap price, they can be used as point gapper, but you should consider taking squadron of 2 or 3 and try to sneak them at the enemy back.

Podsumowanie (summary)
Pomimo, że ich wytrzymałość pozostawia jeszcze wiele do życzenia to nie koniecznie musi być to wadą. Ich szybkość i dobre uzbrojenie może przyciągnąć uwagę przeciwnika, który zdecyduje się na ostrzał tych małych okrętów, dzięki czemu mniej pocisków poleci w stronę naszych większych jednostek. Oponent, który zignoruje korwety może potem tego bardzo żałować.

Their low vitality must not be a bad thing. Their speed and weapons will often drag enemy attention, which will decide to fire at them - it's good, because are bigger ships won't take more hits. Those, who will ingore a threat of corvettes will often regret that.

Poryshkin class (ESU)
Koszt (Cost): 61p

Kadłub (Hull): 4p
Pancerz (Armor): 1p
Siła ciągu (Thrust): 6
Uzbrojenie (Armament): 2x class 2 beam
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Dwa lasery drugiej klasy czynią z Poryshkina niebezpieczną jednostkę. Pomimo, że ich ustawienie pozwala na prowadzenie ognia tylko do przodu napęd tej korwety niweluje tę wadę. W moim otoczeniu Poryshkin używany jest bardzo często i z dużym powodzeniem. Punkt pancerza drastycznie zwiększa żywotność tej jednostki, dzięki czemu jest ona w stanie kilkakrotnie odpalić swoje lasery. W pierwszych turach Poryshkiny są celem nr. 1 dla moich okrętów. Warto zauważyć obecność punktu obrony - natarcia myśliwców raczej nie zatrzyma, ale zawsze spowoduje jakieś straty.

Two 2 class beams makes Poryshkin really deadly unit. Though it can fire only at front 180 arc, his thrust eliminates that disadvantage. My oponents are often using this unit, with great success. Armor point is huge thing! It makes Poryshkin so more vital. Those ships are targer nr. 1 for my ships at the beging of the game. It is worth noting that there is one PDS on this ship - maybe it won't stop fighter attack, but it may cause some looses.

Daphne class (FSE)
Koszt (Cost): 48p

Kadłub (Hull): 4p
Pancerz (Armor): -
Siła ciągu (Thrust): 6
Uzbrojenie (Armament): 1x class 1 beam; 2x submunition packs
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Francuzka korweta jest konstrukcją dziwną i bardziej przypominającą kanonierkę niż okręty tej klasy. 4 punkty kadłuba nie gwarantują długiego życia, jednak ułatwiają podejście do przeciwnika - co jest bardzo ważne, gdyż uzbrojenie Daphne ma bardzo mały zasięg. Na bliskim dystansie ta jednostka jest w stanie zadać jednorazowe, aczkolwiek bolesne uderzenie. Pojedynczy punkty obrony ma takie samo zastosowanie jak ten na Poryshkinie. Niski koszt sprawia, że mogą być warte rozpatrzenia, jednak nigdy nie zetknąłem się z tą jednostką na polu bitwy.

French corvette is strange desing, which looks more like a strikeboat than a corvette. Four hull points means short live, but they DO help in closing in to the enemy, which is really important, because Daphne's armament has pretty short range. In close combat this unit is able to deliver one, solid punch. PDS has the same role as on the Poryshkin. They might be worth looking at, because of their cheap price, but i never met any of them on the battlefield.

Comanche class (NAC)
Koszt (Cost): 51p

Kadłub (Hull): 3p
Pancerz (Armor): 1p
Siła ciągu (Thrust): 6
Uzbrojenie (Armament): 1x class 1 beam; 1x class 2 beam
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Comanche jest bardzo niedocenianą jednostką. I słusznie. Wysoki koszt połączony z marnym uzbrojeniem i przeciętną żywotnością po prostu czyni ten okręt nieopłacalnym. Poryshkin jest 10p. droższy, ale ma potężniejsze uzbrojenie i więcej punktów kadłuba. Daphne jest tańsze, ale jest w stanie zadać większe obrażenia. Tymczasem Comanche ma tylko trzy punkty kadłuba, chronione pojedynczą warstwą pancerza, co zapewnia przeciętną żywotność - jedna/dwie salwy bez problemu wyeliminują tą jednostkę z gry. Pojedyncze lasery pierwszej i drugiej klasy pozwalają na długą walkę na bliskim dystansie, jednak nie z taką żywotnością. Na średnim zasięgu 1K6 jest warta śmiechu, a nie 51 punktów.

Comanche is really underestimated unit. And rightly. High price connected with poor armament and avarege survavibility makes this ship unprofitable. Poryshkin is 10p more expensive, but has better armament and it's more vital. Daphne is cheaper, but can deliver solid punch. Comanche has only three hull points protected with one armor, which is... normal - one or two salvos can easyli take him down. It's armament? Well, they allow you to fight at short distance, but not with 3 HP! On medium range, 1K6 is worth laughing, not 51 points...

Nibelung class (NSL)
Koszt (Cost): 54p

Kadłub (Hull): 5p
Pancerz (Armor): 1p
Siła ciągu (Thrust): 4
Uzbrojenie (Armament): 1x class 1 beam; 2x class 2 beam
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Nibelung ma identyczne zdolności ofensywne co Comanche. Jednakże, jest prawie dwa razy wytrzymalszy, co pozwala mu na oddanie kilku salw na bliskim dystansie. Głównym problem niemieckiej korwety jest słabiutki napęd - Nibelung'a łatwo wymanewrować, a samo podejście do przeciwnika trwa dłużej niż zazwyczaj.

Nibelung has the same offensive capabilites as Comanche, but it's also almost two times more vital, which allows him to fire few salvos at short distance. Main problem of german corvette is poor thurst rate - Niblung is easy to outmanouver, and it travels slower than other ships.

Bakemono class (IJSN)
Koszt (Cost): 55p

Kadłub (Hull): 3p
Pancerz (Armor): -
Siła ciągu (Thrust): 6
Uzbrojenie (Armament): 1x class 2 beam; 2x submunition packs
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Japończycy to moja główna nacja, przez co miałem okazję użyć Bakemono już nie raz. Powiem szczerze: lubię tą jednostkę, pomimo jej wad. Tak jak większość japońskich okrętów, ta korweta przenosi spore uzbrojenie zamontowane na słabym kadłubie. Bateria drugiej klasy i dwie paczki rakiet niekierowanych umożliwiają zadanie bolesnego uderzenia, a następnie efektywne kontynuowanie walki. Trzy punktowy kadłub zazwyczaj powoduje zniszczenie okrętu zanim zdoła dowieść swoje rakiety na miejsce, jednak: a) przeciwnik poświęca trochę kości; b) czasami się udaje ;) 55 punktów to drogo przez co Bakemono nie często pojawia się w mojej flocie, jednak czasem warto spróbować, bo skutecznie użyty jest wart swej ceny.

Japanese are my main nation, so I used Bakemono few times. I really like this unit, but i don't use it often. It's is typicall japanese desing - nice weapons mounted on weak hull. Class 2 battery and two submuniton packs, allows Bakemono to deliver solid punch and then continue fighting. Three point hull is bad, so ship is often destroyed before it manage to strike, but: a) enemy sacrifices some of his dices, b) sometimes you survive, and then you can attack! 55 points is high price - that's why Bakemono isn't common in my fleet, but sometimes it's worth risk - his attack is totaly worth his price!

Ariander class (ScanFed)
Koszt (Cost): 47p

Kadłub (Hull): 5p
Pancerz (Armor): -
Siła ciągu (Thrust): 6
Uzbrojenie (Armament): 1x class 1 beam; 1x submunition pack
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Przyznam, że nigdy jeszcze nie miałem okazji walczyć z Federacją Skandynawską, dlatego ocena Ariandera była dość ciężka. Jest najtańszą jednostką tej klasy, a jednocześnie jedną z najwytrzymalszych. Niestety, uzbrojenie pozostawia wiele do życzenia ale to nie musi być wada. Myślę, że przeciwnicy mogą olewać Ariandery, dzięki czemu będą one w stanie podejść do wrogich okrętów i odpalić swoje rakiety czyniąc trochę szkód, a potem krążyć i zadawać malutkie obrażenia ze swojego lasera - i narobić tym trochę obrażeń, bo przeciwnik raczej będzie miał większe zmartwienia niż malutka korweta. Uważam, że najlepszą strategią będzie przetrzymanie Ariandera na tyłach floty, poczekanie aż walka się rozwinie i dopiero podlecenie tak by nikt się nim nie przejmował.

I never played against ScanFed, so Ariander was hard to describe. It's the cheapest unit of his class, and also one of the most vital. It has poor armament, but, it may be his advantage. I think, that oponents can often ignore Arianders, which will allow them to get close and fire their submunition, and then take few shots from their laser - and manage to give some damage, because enemy will rather have other ships to deal with. I think the best use of Ariander is to keep it far until there will be some real fight, then quickly flight them close and start fire - enemy will have our cruisers, etc. to deal with, so Ariander will be able to fight for a long time.

Sa'ar class (NI)
Koszt (Cost): 51p

Kadłub (Hull): 4p
Pancerz (Armor): 1p
Siła ciągu (Thrust): 6
Uzbrojenie (Armament): 1x class 2 beam
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Sa'ar jest wytrzymały i może posłużyć jako snajper w zasięgu 24 cali, albo lekkie wsparcie ogniowe w bliskim starciu. Jego szybkość, spory kadłub, obecność pancerza i łatwe do zlekceważenia zdolności bojowe zapewniają mu dużą żywotność, dzięki czemu będzie mógł narobić trochę bałaganu dzięki swojemu laserowi.

Sa'ar is vital and it can be used as sniper in 24", or as light fire support in close combat. His good thrust, big hull protected with armor, and easy to underestimate armament makes him VERY vital, and allows him to make good use of his beam.

Warrior class (UNSC)
Koszt (Cost): 64p

Kadłub (Hull): 4p
Pancerz (Armor): -
Siła ciągu (Thrust): 4
Uzbrojenie (Armament): 1x class 1 beam; 2x AMT missiles
Inne (Other): 1x FCS, FTL, 1x PDS

Warrior powinien nazywać się Assasin. Mimo, że nie nadaje się do długiej walki, to dwie rakiety z antymaterią powodują, że jest OGROMNYM zagrożeniem dla jakiejkolwiek jednostek, czy formacji wroga. Lepszy napęd nie jest mu potrzebny, a kadłub wystarcza do odpalenia śmiercionośnych pocisków. Całkowicie warty 64 punktów - to prawdziwe monstrum.

Warrior should be called Assasin. It isn't designed for a long fight - the only thing that he must to do is to fire his two AMT missiles. He is HUGE threat to any enemy units or formations. He doesn't need better thrust, and hull is enough to fire the missiles. It's totaly worth 64 point!

Khabar class (IF)

Koszt (Cost): 50p

Kadłub (Hull): 2p
Pancerz (Armor): -
Siła ciągu (Thrust): 9
Uzbrojenie (Armament): 2x Heavy missiles
Inne (Other): 1x FCS, FTL

Nie ma punktu obrony i ma malutki kadłub. I co z tego? Wystarczy, że odpali swoje rakiety i jego misja jest spełniona. Same ciężkie pociski zadadzą straty warte jego 50p. Potężny napęd tylko ułatwia wypełnienie zadania. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? :)

It doesn't have PDS and his hull is terrible. And what? He just need to fire his missiles - which will make damage worth that 50p cost. Good thrust makes firing easier. What else can I say? ;)

Krótkie podsumowanie w postaci TOP 3:
Najdroższe: 1. Warrior; 2. Poryshkin; 3. Nibelung
Najtańsze: 1. Ariander; 2. Daphne; 3. Khabar
Najwytrzymalsze: 1. Nibelung; 2. Ariander; 3. Sa'ar (mniej zauważalny niż Poryshkin)
Najlepiej uzbrojone: 1. Warrior; 2. Khabar; 3. Poryshkin/Bakemono
Warte płaczu: Comanche

Short summary in form of TOP 3:
Most Expensive: 1. Warrior; 2. Poryshkin; 3. Nibelung
The Cheapest: 1. Ariander; 2. Daphne; 3. Khabar
Most vital: 1. Nibelung; 2. Ariander; 3. Sa'ar (Poryshkin is often targer of fire, Sa'ar not)
Best armament: 1. Warrior; 2. Khabar; 3. Poryshkin/Bakemono
Worth crying: Comanche


Zanim zakończę ten post: zastanawiam się nad dołączeniem do każdej kategorii (koszt, kadłub etc) drobnej oceny w tej skali:
Awesome - znaczna przewaga w tej kategorii
Good - trochę lepiej niż inne okręty
Average - przeciętnie, norma
Below Average - troszkę poniżej normy, bez paniki
Poor - dużo poniżej normy, słabo.
Co o tym sądzicie?

Before i will finish this post: I'm thinkg about adding to every category (cost, hull etc) assessment:
Awesome - much advantage in this category
Good - Better than other ships, but not SO better.
Average - normal
Below Average - Slight below average, but without panic
Poor - Much below average, really bad.
What do You think about it?

Pozdrawiam!
Regards!

3 komentarze:

 1. Dobry post.
  Mam pytanie do ciebie: będziesz ze swoją flotą i armią na zlocie BT/FT w Zgierzu? :D
  http://battletech.y0.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=720

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki.
  Niestety nie dam rady się pojawić :<

  OdpowiedzUsuń